آنالیز ترمو مکانیکی TMA

 در آنالیز ترمومکانیکی TMA نمونه در حالت های مختلف خمشی ، کششی ، برشی و فشاری در شرایط همدما و غیر همدما در کرنش ، تحت تنش های سیکلی با فرکانس مشخص قرار گرفته و تغییرات مدول الاستیک و فاکتور اتلاف بر حسب دما ، اندازه گیری می شود. در آنالیز ترمومکانیکی TMA نمونه با سرعت مشخصی حرارت داده می شود و تغییرات طولی آن تعیین می گردد. آنالیزها در محصولات آنالیز ترمومکانیکی TMA ممکن است به صورت همدما و در یک درجه حرارت ثابت انجام شود. آنالیز ترمومکانیکی TMA برای اندازه گیری میزان انبساط ، نفوذ ، ضریب انبساط خطی ، دمای گذار شیشه ها و نقطه ذوب بکار رود.

محصولات آنالیز ترمومکانیکی TMA توسط شرکت های معتبر دنیا نظیر PerkinElmer ، TA Instruments ، Hitachi و Shimadzu ارائه می شود که همگی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید محصولات آنالیز حرارتی می باشند.

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر