آنالیز توزین حرارتی TGA

آنالیز توزین حرارتی TGA ساده ترین روش آنالیز حرارتی است و اسا اندازه گیری آن تغییرات جرم نمونه در هنگام حرارت دهی می باشد. روش آنالیز توزین حرارتی TGA در مواردی که ماده در هنگام گرمایش تجزیه می شود و یا با محیط گازی اطراف خود واکنش می دهد ، اطلاعات مفیدی را ارائه خواهد داد. آنالیز توزین حرارتی TGA دارای یک ترازو الکترونیکی حساس است که تغییر جرم نمونه را بر اساس تغییر جریان الکتریکی القا شده در یک سیم پیچ اندازه گیری می کند.

محصولات آنالیز توزین حرارتی TGA توسط شرکت های معتبر جهان نظیر PerkinElmer ، TA Instruments ، Hitachi و Shimadzu ارائه می شود.

1مجموع 5 محصول
1مجموع 5 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر