آنالیز حرارتی

آنالیز حرارتی(Thermal Analysis ) شامل تکنیک‌هایی است که طی آن‌ها یک خاصیت فیزیکی وابسته به دما از یک ماده یا محصول واکنش آن اندازه‌گیری می‌شود. در این روش‌ها معمولا ماده تحت تاثیر یک دما کنترل شده قرار می‌گیرد و سپس تغییرات ایجاد شده در خاصیت فیزیکی مورد نظر ثبت می‌شود. با توجه به خاصیت فیزیکی مورد اندازه‌گیری و همچنین برنامه دمایی اعمال شده در طول آنالیز، چندین روش مبتنی بر آنالیز حرارتی معرفی شده‌اند. این روش ها عبارتند از :

  • آنالیز توزین حرارتی (  TGA : Thermogravimetry Analysis )
  • مشتق توزین حرارتی (  DTG : Derivative Thermogravimetry  )
  • آنالیز گرمایی تفاضلی (  DTA : Differential Thermal Analysis  )
  • گرماسنجی روبشی تفاضلی (  DSC : Differential Scanning Calorimetry)
  • آنالیز مکانیکی دینامیکی (  ( DMA : Dynamical  mechanical Analysis
  • آنالیز حرارتی همزمان ( STA : Simulation Thermal Analysis )

محصولات آنالیز حرارتی توسط بهترین شرکت های دنیا نظیر PerkinElmer ، Shimadzu،  TA Instrument وHitachi ارائه می شود.

1مجموع 20 محصول
1مجموع 20 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر