آنالیز حرارتی همزمان STA

آنالیز حرارتی هم زمان  STA دستگاهی است که به وسیله آن می توان تغییرات فیزیکی یک نمونه خاص را تحت تابعی  از دما اندازه گیری کرد این محصول تلفیقی از گرماسنج روبشی افتراقی DSC و نیز آنالیز توزین حرارتی TGA است . شبیه ساز آنالیز حرارتی قادر به تولید نتایج دقیق و قابل اعتماد در عین حال تفسیر ساده از آنالیز حرارتی نمونه ها را فراهم می آورد . آنالیز حرارتی همزمان STA با استفاده از حسگر تعبیه شده در آن ،تغییرات فیزیکی کالیبراسیون یک نمونه خالص به عنوان تابعی از دما یا زمان را اندازه گیری مینماید . این ابزار دارای فن آوری پیشرفته، سنسور نوآورانه و طراحی کوره های فشرده ثابت شده است که امکان کنترل دما، زمان سریع خنک کردن و اندازه گیری های سازگارتر را می دهد که این ویژگی سبب افزایش بهره وری می شود. آنالیز حرارتی همزمان  STAدر صنایع داروسازی و یا پلیمر به منظور شناسایی کیفیت و خواص فیزیکی وابسته به دما مورد استفاده قرار می گیرد. آنالیز حرارتی همزمان STA توسط معتبر ترین شرکت های دنیا نظیر  PerkinElmer، TA Instrument،  Hitachi، و Shimadzu قابل ارائه به مشتریان می باشد .

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر