آنالیز فلورسانس اشعه ایکس XRF

روش فلورسانس پرتو ایکس یا طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس ( X- Ray fluorescence spectroscopy  ) یکی از روش های شناسایی و آنالیز مواد است که به دلیل داشتن سرعت زیاد در فر آیند شناسایی عناصر ، به طور گسترده در مراکز پژوهشی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد در این روش در اثر تابش اشعه ایکس به نمونه موجب برانگیختگی نمونه ، و نیز انتقال الکترونی در لایه های مختلف اتم انجام میشود که هر انتقال الکترونیکی همراه با یک طیف نشر خطی اشعه ایکس همراه است . طول موج خطوط طیفی نشر شده بر مبنای تجزیه کیفی عناصر و شدت پرتو ها، مناسب با فراوانی یا کمیت عناصر موجود در نمونه است . شرکت های بسیار معتبری همچون Jeol  Rigaku و شرکت Philips ، ارایه دهنده بهترین محصولات آنالیز فلورسانس اشعه ایکس XRF میباشد .  

1مجموع 4 محصول
1مجموع 4 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر