آنالیز مکانیکی دینامیکی DMA

 آنالیز مکانیکی دینامیکی Dynamic Mechanical Analysis  به صورت گسترده در تشخیص خواص و ویژگی های توده مواد همچون مدول ها ، مطلوبیت و استهلاک مواد مورد استفاده قرار می گیرد . آنالیز مکانیکی دینامیکی DMA تغییرات رفتار رئولوژیکی ( علم جریان و ت غییر شکل ماده ) را در شرایط دینامیکی به عنوان تابعی از دما، زمان، فرکانس، استرس، اتمسفر یا ترکیبی از این پارامترها را اندازه گیری می کند. آنالیز مکانیکی دینامیکی DMA  در تست تنش و کرنش ، بهبود خزش و اندازه گیری کاهش تنش تنها به عنوان نمونه های کمی از کاربردهای آنالیز مکانیکی دینامیکی DMA مورد استفاده قرار می گیرد . آنالیز مکانیکی دینامیکی DMA یکی از تکنیک های حرارتی است که برای شناسایی مواد به خصوص پلیمرها استفاده می شود.

آنالیز مکانیکی دینامیکی DMA را به سادگی می توان به صورت اعمال نیروی نوسانی بر یک نمونه و تجزیه و تحلیل پاسخ ماده به آن نیرو تعریف کرد. در این تکنیک نمونه در دستگاه قرار گرفته و فرکانس، دامنه و محدوده دمایی مناسب به عنوان داده های ورودی به دستگاه وارد می گردد. سپس دستگاه در محدوده دمایی انتخاب شده به نمونه تنش سینوسی وارد می کند و پاسخ مکانیکی مواد در یک محیط دمایی کنترل شده اندازه گیری می شود. نتایج معمولا به صورت نمودارهای G' ،" G و Tan Delta به عنوان تابعی از دما ارائه می شود.  آنالیز مکانیکی دینامیکی DMA مناطق انتقال در پلاستیک ها، از قبیل دمای انتقال شیشه ای را شناسایی می کند و برای کنترل کیفیت و توسعه محصولات استفاده می شود. این تکنیک نسبت به روش های دیگر بسیار حساس تر است و می تواند مناطق انتقال کوچک که تشخیص آنها با DSC امکان پذیر نیست را تشخیص دهد.

آنالیز مکانیکی دینامیکی DMA امکان تشخیص اثرات حرارتی به دلیل تغییر در مدول رفتار اتلافی ماده را فراهم می کند. از این روش می توان خواصی مانند میل به جاری شدن ( گرانروی ) و سفتی ( مدول ) را به ترتیب از تاخیر فاز و بازگشت نمونه محاسبه کرد. این خواص اغلب به صورت قابلیت اتلاف انرژی به شکل گرما و قابلیت بازگشت از تغییر شکل ( خاصیت کشسانی ) تعریف میشود.این محصول توسط بهترین شرکت های معتبر دنیا نظیر PerkinElmer ، TA Instruments، Hitachi و Shimadzu به مشتریان ارائه می شود .

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر