اسپکتروسکوپی جذبی اتمی AAS

اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS از جمله تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی است که با عبور پرتو تک رنگ از نمونه مورد بررسی، غلظت نمونه را تعیین می کند.

اجزای تشکیل دهنده اسپکترومتر جذب اتمی AAS شامل منبع تابش ، مونوکروماتورها و فیلترها ، اتمایزرها ، دتکتورها و نمایشگر خروجی می باشد.

در اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS ، عنصر مورد نظر باید اتمیزه شده و سپس در مسیر پرتوهای خروجی از منبع تابش قرار گیرد. باتوجه به میزان جذب می توان مقادیر عناصر فلزی و شبه فلزی را در ترکیبات مختلف اندازه گیری نمود.

محصولات اسپکتروفتومتر  جذب اتمی AAS دارای کاربرد گسترده ای در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی، دارویی، شیمی، صنایع معدنی، پزشکی و ... می باشند.

در حال حاضر فروش محصولات اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS بطور عمده ای در کنترل شرکت های Agilent، PerkinElmer،  Shimadzu و Thermo می باشد. محصولات کمپانی های فوق تقریبا برای تمامی کاربردهای تخصصی یک اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS طراحی شده و کلیه تجهیزات جانبی یک طیف سنج جذب اتمی AAS را پوشش می دهد.

1مجموع 19 محصول
1مجموع 19 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر