اسپکتروسکوپی فلورسانس

اسپکتروفتومتر فلورسانس از جمله تجهیزات آنالیز آزمایشگاهی است که بر اساس تکنیک نشر اتمی به آنالیز عناصر می پردازد. محصولات اسپکتروسکوپی فلورسانس  برای آنالیز و تعیین مقدار برخی از عناصر فلزات سنگین استفاده می شود. اسپکترومتر فلورسانس  در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و تشخیصی مانند بیوشیمی، بهداشت محیط، زمین شناسی، داروسازی، شیمی، پزشکی به کار برده می شود.

بخش های مهم اسپکتروفتومتر فلورسانس شامل منبع نور ، آماده سازی نمونه و دتکتور می باشد.

در حال حاضر فروش محصولات اسپکتروفتومتر فلورسانس بطور عمده ای در کنترل شرکت های Agilent، PerkinElmer،  Shimadzu و Thermo می باشد. محصولات کمپانی های فوق تقریبا برای تمامی کاربردهای تخصصی یک اسپکترومتر فلورسانس  طراحی شده و کلیه تجهیزات جانبی یک طیف سنج فلورسانس  را پوشش می دهد.

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر