اسپکتروفتومتر UV-Vis

اسپکتروفتومتر UV-Vis از پرکاربردترین تجهیزات آنالیز دستگاهی در یک آزمایشگاه تحقیقاتی و صنعتی می باشد،  اسپکترومتر UV-Vis در ناحیه مرئی و فرابنفش کار کرده و در حقیقت در خصوص مواد معدنی و آلی بکار می رود که در ناحیهUV  و Vis جذب طول موج را دارا می باشند.

 اسپکتروفتومتر UV Vis  از قطعات اپتیکی مثل دتکتور، منابع نوری Vis-UV و قطعات اپتیکی خاص تشکیل شده است.

آنالیز کیفی و کمی از مهمترین ویژگی های اسپکتروفتومتر UV-Vis می باشد.اسپکترومتر  UV Visدارای تجهیزات مختلفی شامل کنترلرهای دمایی اسپکترومتر UV-Vis ، سل های اندازه گیری نمونه جامد، سیستم های رفلکت، جذبی و عبوری نور و ... می باشد.

محصولاتاسپکتروفتومتر   UV Visدارای کاربرد گسترده ای در صنایع نفت و گاز  پتروشیمی، دارویی، شیمی، صنایع معدنی، پزشکی و ... می باشند.

طیف سنج مرئی و فرابنفش نیازمند خدمات فنی و مهندسی سالیانه شامل کالیبراسیون، تامین تجهیزات اپتیکی، تنظیم قطعات نوری و ... می باشد.

در حال حاضر فروش محصولات اسپکتروفتومتر  UV-Vis بطور عمده ای در کنترل شرکت های Agilent، PerkinElmer،  Shimadzu، Thermo و Hitachi می باشد. محصولات کمپانی های فوق تقریبا برای تمامی کاربردهای تخصصی یک اسپکتروفتومترUV-Vis  طراحی شده و کلیه تجهیزات جانبی یک طیف سنج مرئی و فرابنفش را پوشش می دهند.

12مجموع 35 محصول
12مجموع 35 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر