اندازه گیری سطح ویژه BET

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی BET روشی است که بر مبنای جذب و واجذب گاز عمل می کند. در روش اندازه گیری مساحت سطح و تخلخل سنجی BET یک لایه کامل از مولکول های ماده جذب شونده بر روی سطح بوجود می آید که با دانستن ضخامت متوسط یک مولکول می توان سطحی را که یک مولکول اشغال می کند ، محاسبه نمود و بر اساس ماده جذب شده مساحت سطح نمونه را اندازه گیری کرد. محصولات اندازه گیری سطح موثر و تخلخل سنج BET بر اساس تئوری بیر لامبرت ( BET ( Brunauer-Emmett-Teller و همچنین مقادیر اندازه‌گیری شده جذب و واجذب ماده می‌تواند سطح ویژه، قطر ،حجم و توزیع سایز حفرات ماده ، جذب فیزیکی و جذب شیمیایی را محاسبه نماید. روش اندازه‌گیری این سیستم هیچ ‌گونه آسیبی به ماده وارد نمی‌کند و برای نمونه ‌های پودری بسیار مناسب است. اندازه گیری مساحت سطح و تخلخل سنجی BET در صنایع غذایی ، دارویی ، کاتالیست ها ، نانو مواد ، مواد جاذب و غیره کاربرد دارد.

شرکت های Micromeritics و Quantachrome از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی BET در جهان می باشد که بخش بزرگی از فروش محصولات اندازه گیری سطح موثر و تخلخل سنجی BET را در جهان بر عهده دارند.

1مجموع 11 محصول
1مجموع 11 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر