پودر کربن

کربن بخش بسيار مهمي در تمامي موجودات زنده است و تا آنجا که مي دانيم بدون این عنصر زندگي وجود نخواهد داشت. عمده ترین کاربرد اقتصادي کربن، فرم هيدروکربن ها است که مهمترین آنها سوخت هاي فسيلي، گاز متان و نفت خام است. نفت خام در صنایع پتروشيمي براي توليد محصولات زیادي از جمله مهمترین آنها بنزین، گازوئيل و نفت سفيد به کار مي رود که از طریق فرایند تقطير در پالایشگاه ها به دست مي آیند. از نفت خام مواد اوليه بسياري به صورت مواد مصنوعي شکل مي گيرد که بسياري از آنها در مجموع پلاستيک ناميده مي شوند. کربن به دلایل زیادي قابل توجه است. شکل هاي مختلف آن شامل یکي از نرمترین ( گرافيت ) و یکي از سخت ترین ( الماس ) مواد شناخته شده از طریق انسان است. به علاوه کربن ميل زیادي به پيوند با اتم هاي کوچک دیگر از جمله اتم هاي دیگر کربن داشته و اندازه بسيار کوچک آن امکان پيوندهاي متعدد را به وجود مي آورد. این خصوصيات باعث شکل گيري ده ميليون ترکيبات کربني شده است. ترکيبات کربن زیربناي حيات را در زمين مي سازند و چرخه کربن ـ نيتروژن قسمتي از انرژي توليد شده بر اثر خورشيد و ستارگان دیگر را تأمين مي کند.

شرکت زیگ دانش اهورا آماده واردات و فروش مواد شیمیایی از قبیل انواع مواد صنعتی و آزمایشگاهی نظیر پودر کربن به مراکز علمی و تحقیقاتی، کارخانجات، صنایع، شرکت های ساختمانی و تولیدی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ... می باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر