کاتالیست هیدروژناسیون Hydrogenation catalyst

هیدروژناسیون Hydrogenation به معنی تریت treat با هیدروژن می باشد. هیدروژناسیون Hydrogenation یک واکنش شیمیایی بین هیدروژن مولکولی H2 و یک ترکیب یا عنصر دیگر است. هیدروژناسیون Hydrogenation معمولا در حضور کاتالیست مانند نیکل، پالادیوم یا پلاتین انجام می شود که کاتالیست هیدروژناسیون Hydrogenation Catalyst نام دارد. فرآیند هیدروژناسیون Hydrogenation معمولا برای کاهش یا اشباع ترکیبات آلی استفاده می شود. هیدروژناسیون Hydrogenation معمولا افزودن جفت اتم هیدروژن به یک مولکول، اغلب آلکین است. هیدروژناسیون Hydrogenation غیر کاتالیزوری تنها در دماهای بسیار بالا اتفاق می افتد. هیدروژناسیون Hydrogenation باعث کاهش پیوندهای دو و سه گانه در هیدروکربن ها می شود.

فرآیند هیدروژناسیون Hydrogenation سه جزء دارد:

  • زیرلایه اشباع نشده
  • هیدروژن (یا منبع هیدروژن)
  • یک کاتالیزور هیدروژناسیون Hydrogenation catalyst .

واکنش کاهش در دمای و فشارهای مختلف بسته به بستر و فعالیت کاتالیست هیدروژناسیون Hydrogenation catalyst انجام می شود.

H2 در غیاب کاتالیست فلزی نسبت به ترکیبات آلی غیر فعال است. زیرلایه اشباع نشده بر روی کاتالیست هیدروژناسیون جذب شیمیایی شده و اکثر سایت های آن توسط بستر پوشش داده می شوند. در کاتالیست های ناهمگن، هیدروژن هیدریدهای (M-H) سطح را تشکیل می دهد که از آن هیدروژن ها می توانند به بستر شیمیایی منتقل شوند. پلاتین، پالادیوم، رودیوم و روتنیم کاتالیست هیدروژناسیون بسیار فعال تشکیل می دهند که در دمای پایین و فشار پایین H2 عمل می کند.

کاتالیست هیدروژناسیون Hydrogenation catalyst معمولا به دو دسته گسترده تقسیم می شود:

  • کاتالیست هیدروژناسیون همگن
  • کاتالیزور هیدروژناسیون ناهمگن

کاتالیزور هیدروژناسیون هموژن در محلول حاوی بستر اشباع نشده حل می شود و کاتالیست هیدروژناسیون هتروژن دارای جامداتی است که در یک حلال با بستر معلق هستند و یا با زیرلایه گازها تریت می شود.

شرکت زیگ دانش اهورا با سال ها تجربه در زمینه تامین کاتالیست مجمتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی ، محصولات کاتالیست هیدروژناسیون را از شرکت های معتبر عرضه می نماید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر