کروماتوگرافی ژل تراوا

 کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC از جمله تجهیزات آنالیز آزمایشگاهی هستند که برای جداسازی گونه های با وزن مولکولی بالا مانند پلیمر ها و پروتئین ها در آزمایشگاه جهت تعیین توزیع وزن مولکولی، مورد استفاده قرار می گیرد. روش کار کروماتوگراف ژل تراوا GPC جداسازی بر اساس اختلاف اندازه مولکول ها می باشد. در کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC ستون کروماتوگرافی از ذرات ژل متخلخل پر می شود و بر اساس زمان توقف مولکول ها در منافذ ستون جداسازی انجام می شود.

شرکت های  Agilent، PerkinElmer،  Shimadzu و Thermoscintific از بزرگترین شرکت های تولید کننده کروماتوگرافی ژل تراوایی  GPCمی باشند که فروش حجم عمده محصولات کروماتوگراف ژل تراوا GPC را در جهان عهده دار می باشند. 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر