درباره ما

شرکت زیگ دانش اهورا 

شرکت زیگ دانش اهورا بمنظور واردات ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات آنالیز دستگاهی از برترین شرکت های آنالیز دستگاهی جهان تاسیس شده و با هدف تأمین تجهیزات آنالیز دستگاهی و ارتقاء دانش کشور فعالیت خود را ادامه داده است. حضور جمعی از متخصصین آنالیز دستگاهی در شرکت زیگ دانش اهورا سبب ارائه مشاوره در خصوص خرید تجهیزات آنالیز دستگاهی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با این محصولات گشته است. با توجه به طیف وسیع تجهیزات آنالیز دستگاهی و کاربردهای آن نظیر اسپکتروسکوپی ، کروماتوگرافی ، آنالیز سطح ، آنالیز حرارتی ، آنالیز اشعه ایکس و انواع تجهیزات High-Tech در جهان این شرکت سعی نموده تا تقریبا طیف گسترده ای از محصولات آنالیز دستگاهی را در حوزه های مختلف پوشش دهد.

تجهیزات آنالیز دستگاهی ارائه شده توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد: 

  • تجهیزات اسپکتروسکوپی شامل اسپکتروفتومتر مادون قرمز FT-IR ، اسپکتروفتومتر مرئی – فرابنفش UV-Vis ، اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS ، اسپکتروفتومتر فلورسانس اتمی AFS ، اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP و اسپکتروسکوپی رامان Raman از شرکت های Agilent ، Bruker ، PerkinElmer ، Thermo Scientific و Shimadzu
  • تجهیزات کروماتوگرافی شامل کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC ، کروماتوگرافی گازی GC ، کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC ، کروماتوگرافی جرمی گاز GC-Maas ، کروماتوگرافی جرمی مایع LC-Mass از شرکت های Agilent ، PerkinElmer ، Thermo Scientific ، Waters و Shimadzu
  • تجهیزات آنالیز حرارتی شامل گرماسنج روبشی تفاضلی DSC ، تجزیه گرما مکانیکی TMA ، گرما وزن سنجی TGA و آنالیز حرارتی دینامیکی – مکانیکی DMA از شرکت های TA Instruments ، PerkinElmer و Shimadzu
  • تجهیزات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی BET از شرکت های Micromeritics ، Quantachrome و Malvern و آنالیز نانو ذرات شامل اندازه گیری سایز ذرات DLS و پتانسیل زتا از شرکت های Micromeritics ، BrookHaven و Malvern
  • تجهیزات آنالیز اشعه ایکس شامل پراش اشعه ایکس XRD و فلورسانس اشعه ایکس XRF از شرکت های Bruker و Rigaku
  • تجهیزات High-Tech نظیر میکروسکوپ الکترونی شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و میکروسکوپ الکترونی روبشی TEM از شرکت های FEI و Jeol
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر